Bartosz Pędziński

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Bartosz Pędziński – absolwent kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, doktor nauk o zdrowiu, obecnie adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz z-ca dyrektora Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w  Łomży.

Jest współautorem modelu kompleksowej opieki zdrowotnej opartej o technologię IT wdrożonego w Łomżyńskim Centrum Medycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Wzrost Innowacyjności Przedsiębiorstw. W latach 2008 – 2010 był konsultantem ds. grypy w European Center for Disease Control and Prevention w Sztokholmie. Od początku pracy zawodowej stara się łączyć praktykę przedsiębiorczości z teorią akademicką w dziedzinie zdrowia publicznego, zarządzania i organizacji oraz e-zdrowia. Autor szeregu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych oraz piśmiennictwie branżowym.