Anna Janowicz

Prezes Fundacji Hospicyjnej

Anna Janowicz, doktor nauk społecznych, prezes Fundacji Hospicyjnej z Gdańska, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Członek Steering Committee i wykładowca European Palliative Care Academy. Autorka i współautorka publikacji i badań, dotyczących pozamedycznych aspektów opieki u kresu życia oraz opieki nieformalnej – wolontariatu i jego koordynacji oraz opiekunów rodzinnych.

Koordynatorka ogólnopolskich kampanii społecznych dotyczących opiekunów rodzinnych oraz projektów, których celem jest rozwój wolontariatu opiekuńczego w opiece instytucjonalnej i domowej oraz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności na rzecz osób zależnych i ich opiekunów.