Andrzej Osuch

Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej Lux Med

Od 2015 r. jako Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej odpowiada za kreowanie długoterminowych planów rozwoju usług i systemów obiegu informacji Grupy LUX MED oraz za nadzór nad ich realizacją. Odbywa się to w warunkach cyfrowej rewolucji w ochronie zdrowia zmieniającej obraz i priorytety szeroko pojętego Healthcare IT, wprowadzającej do masowego użycia m.in. telemedycynę, koordynację opieki medycznej czy standardy elektronicznego obiegu danych i interoperacyjności.

Wcześniej w roli CIO Grupy LUX MED zarządzał obszarem IT obejmującym rozwój oprogramowania, utrzymanie systemów, bezpieczeństwo informacji oraz Biuro Projektów. Nadzorował główne projekty IT m.in. budowę głównego systemu medycznego Grupy (wdrożenie w 2014 r.) oraz projekt integracji systemów i migracji danych w trakcie integracji spółek LUX MED, CM LIM, Medycyna Rodzinna i Promedis (2009 r.).

W latach 1995-2000 pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W projektowaniu procesów biznesowych i rozwiązań IT, jako były lekarz, kładzie szczególny nacisk na ergonomię i bezpieczeństwo pacjenta.