Łukasz Jankowski

Lekarz rezydent, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Pracuje w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie, w trakcie specjalizacji z nefrologii. Doktorant WUM. Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Menedżerskich z Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Działacz samorządu lekarskiego – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Członek Zarządu Porozumienia Rezydentów OZZL.